პროდუქციის დაბრუნების პირობები:

1.პროდუქციის დაბრუნება ხდება 2 დღის განმავლობაში, თუ არ არის გახსნილი ყუთი და არ არის გახსნილი შეფუთვა, ასევე შენაძენს თან ახლავს ყველა ის დოკუმენტი და საბუთი, რაც მოყვება ქარხნულად. პროდუქციის უკან დაბრუნება უნდა მოხდეს თქვენს მიერ ოფისში. თანხა (მიტანის საფასურის 5-8 ლ და ბანკის საკომისიოს 2 % გამოკლებით) გიბრუნდებათ ნივთის ჩვენთან წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

*ფასდაკლებული პროდუქციის დაბრუნება არ ხდება

2. თუ პროდუქტი ჯეროვნად არ ასრულებს მითითებულ ფუნქციებს, უნდა მიმართოთ ჩვენ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებს (3 მისამართი თბილისში), მიიღოთ შეკეთების მომსახურება უფასოდ შეძენიდან 2 წლის განმავლობაში (უნდა იქონიოთ საგარანტიო ჩვენი ბეჭდით, რომელიც ახლავს შენაძენს ყუთში) 

და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტი არ ექვემდებარება შეკეთებას, სერვის ცენტრი გაძლევთ შესაბამის დასკვნას/აქტს, რომლის ჩვენთან გამოგზავნიდან/წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გადმოგეცემათ ახალი იგივე მოდელის პროდუქტი და თუ კონკრეტული მოდელი იმ მომენტში არ არის მარაგში, მხოლოდ მაშინ 100%-ით აგინაზღაურდებათ შენაძენში გადახდილი თანხა.

 

პროდუქციის გადაცვლის პირობები:

3.პროდუქციის გადაცვლა ხდება 2 დღის განმავლობაში, თუ არ არის გახსნილი ყუთი და არ არის გახსნილი შეფუთვა, ასევე შენაძენს თან ახლავს ყველა ის დოკუმენტი და საბუთი, რაც მოყვება ქარხნულად. პროდუქციის უკან გადაცვლა უნდა მოხდეს თქვენს მიერ ოფისში. 

  • თუ შესაცვლელი პროდუქტის ფასი მეტია სასურველი პროდუქტის ფასზე, მაშინ სხვაობის თანხა გენახებათ ჩვენ ბალანსზე, რომელსაც გამოიყენებთ შემდეგი შეკვეთისას.
  • თუ შესაცვლელი პროდუქტის თანხა ნაკლებია სასურველი პროდუქტის ფასზე, მაშინ სხვაობის ანაზღაურება უნდა მოხდეს მომხმარებლის მიერ ჩვენ ანგარიშზე.

*ფასდაკლებული პროდუქციის გადაცვლა არ ხდება

 

პროდუქტი:
რაოდენობა: ერთეული
ფასი: